GJØR SOM BEETHOVEN – FØL MUSIKKEN

Arrangementsinformasjon

Beethoven mistet gradvis hørselen og ble døv allerede i ung alder. Hvordan kunne han fortsette å komponere guddommelig musikk – som fortsatt er høyaktuell for mennesker i dag? En av landets fremste Beethoven-kjennere, pianisten Tor Espen Aspaas, vil med ord og toner belyse temaet. Vi får også oppleve Beethovens aller siste strykekvartett, skrevet da han var totalt døv. Et svært gripende verk hvor han på mange måter tar et oppgjør med sin skjebne. I Beethovens ånd vil vi vise at musikk kan være en felles opplevelse uavhengig av hørselsevne. Lokalet har teleslynge.

kunst
kammermusikk